Czasami zdarza się, że po podarowaniu mienia chcielibyśmy cofnąć ten gest. To zupełnie naturalne, w końcu decyzje dotyczące darowizny mogą być skomplikowane i warto je dobrze przemyśleć. Jeśli zastanawiasz się, czy jest możliwość odwołania darowizny, ten artykuł jest dla Ciebie. W nim znajdziesz poradnik krok po kroku dotyczący odbierania, oddawania oraz rozwiązania wszelkich problemów związanych z darowizną. Zapraszamy do lektury!

Odwołanie darowizny – czy jest to możliwe?

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na fakt, że w polskim prawie odwołanie, czyli cofnięcie darowizny, jest możliwe jedynie w szczególnych przypadkach. Niestety, nie ma takiego ogólnego prawa do cofnięcia darowizny w dowolnej sytuacji, gdy zmienimy zdanie. Dlatego warto dobrze przemyśleć decyzję o przekazaniu darowizny, aby nie musieć potem szukać sposobów na jej odwołanie. Aby dowiedzieć się, jakie są szczególne przypadki, gdy można odwołać darowiznę, przeczytaj kolejne punkty tego artykułu.

Odwołanie darowizny na podstawie umowy

Warto pamiętać, że ważność darowizny zazwyczaj wynika z umowy między darczyńcą a obdarowanym. Jeśli w umowie znajduje się klauzula, która pozwala na odwołanie darowizny lub zawiera warunki, na jakich można ją cofnąć, to wtedy możemy się posiłkować zapisami umowy. W praktyce oznacza to, że jeśli wystąpią warunki określone w umowie, istnieje możliwość odwołania darowizny.

Sytuacja, w której obdarowany zachowuje się tzw. „niegodziwie”

Drugą sytuacją, w której polskie prawo pozwala na odwołanie darowizny, jest ta, gdy obdarowany dopuści się tzw. „niewdzięczności” wobec darczyńcy. Chodzi tutaj o przypadki, gdy obdarowany osobom niebezpieczeństwu życia, zdrowia lub wolności, znieważa darczyńcę lub jego najbliższych, czy też niszczy bądź zaniedbuje mienie darowane na skutek rzeczywiście bardzo poważnych zachowań obdarowanego. W takiej sytuacji darczyńca może wystąpić na drogę sądową z żądaniem cofnięcia darowizny.

Odwołanie darowizny w przypadku nie wykonania przez obdarowanego ciężarów i świadczeń nawarstwionych na darowiznę

Kolejnym aspektem jest sytuacja, gdy na obdarowanym leży wykonanie ciężarów lub świadczeń na rzecz darczyńcy lub innych osób wskazanych w umowie. Mówimy tutaj o zobowiązaniach, takich jak długi czy inne ciężary wynikające z darowizny, które zostają wręcz narzucone obdarowanemu. Jeśli obdarowany uchyla się od wykonywania takich świadczeń, darczyńca może domagać się odwołania darowizny na drodze sądowej.

Jak oddać darowiznę, jeśli obdarowany zobowiąże się na to?

Innym wyjściem z sytuacji, gdy darczyńca chciałby odwołać darowiznę, jest to, jeśli obdarowany wyrazi zgodę na jej oddanie. Osoba obdarowana może zrzec się darowizny, przy czym zrzeczenie się tego prawa musi być dokonane w formie aktu notarialnego. Warto zaznaczyć, że zgoda obdarowanego na cofnięcie darowizny jest nieodwołalna i nie może być później odwołana przez obdarowanego.

Konieczność współpracy obu stron i procedura sądowa

Jak widać, zarówno w przypadku odwołania darowizny, jak i jej oddania przez obdarowanego, konieczna jest współpraca obu stron lub przynajmniej sądowy wyrok. W każdym przypadku warto skonsultować się ze specjalistą i poprosić o pomoc prawnika, który doradzi, jaka jest najlepsza droga do odwołania darowizny i jak przebiega odpowiednia procedura.

Wspomniane wyjątki, które pozwalają na odwołanie darowizny, są w polskim prawie ściśle regulowane i nie ma swobody w odwoływaniu darowizny w innych okolicznościach. Dlatego przed podjęciem decyzji o darowiznie warto dobrze przemyśleć swoją decyzję oraz ewentualne konsekwencje.

Refleksje na temat odwoływania darowizn

Decyzja o darowiznie może wiązać się z dylematami i niepewnością, gdyż odwołanie takiego aktu w polskim prawie jest rzadko możliwe, a przewidziane są jedynie ściśle określone sytuacje. Wzmiankowane wyjątki: umowne zapisy dotyczące możliwości odwołania darowizny, „niewdzięczność” obdarowanego, uchylanie się obdarowanego od nałożonych ciężarów bądź dobrowolne zrzeczenie się darowizny przez obdarowanego, wymagają kooperacji obu stron albo skierowania sprawy do sądu.

Przy podejmowaniu decyzji o darowiznie warto zastanowić się nad ewentualnymi konsekwencjami oraz długofalowym wpływem na relacje z obdarowanym. Raportując się z odpowiednimi przesłankami w umowie oraz stosując się do koniecznych formalności prawnych, można spróbować zmierzyć się z tym wyzwaniem. Jakiekolwiekresenia w tym zakresie z pewnością dobrze byłoby skonsultować z prawnikiem, który wskaże optymalną drogę postępowania

Ostatecznie, zarówno darczyńca, jak i obdarowany powinni brać pod uwagę, że możliwość odwołania czy oddania darowizny ma swoje granice i nie zawsze przewiduje niestandardowe i luźne interpretacje. Kluczem jest przemyślana decyzja oraz uważna analiza wszelkich aspektów związanych z darowizną.