Wycinka drzew może być nie tylko konieczna w przypadku utrzymania bezpieczeństwa, ale także pozwala zagospodarować teren wokół domu czy sprzyjać rozwojowi nowych roślin. Bez względu na powód zdecydowania się na ścinanie drzew, warto wiedzieć, które z nich można usunąć bez konieczności uzyskiwania zezwolenia. W tym artykule omówimy te przypadki, uwzględniając polskie przepisy prawne, aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z nielegalną wycinką.Zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć, że ścinanie drzew może być sporym wyzwaniem, ale również ważnym zadaniem do wykonania w kontekście uporządkowania terenu lub zapewnienia bezpieczeństwa. Więc dla wszystkiego dobrego, warto wiedzieć jakie drzewa można wycinać bez zezwolenia, żebyś mógł uniknąć problemów z przepisami prawnymi. Weźmy więc sprawę od początku…

Dlaczego warto wiedzieć, jakie drzewa można ścinać bez zezwolenia?

No cóż, sytuacja jest taka, że nie zawsze mamy czas i energię, aby załatwiać wszelkie formalności związane z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę drzewa. Dlatego dobrze jest wiedzieć, które z nich możemy usunąć bez konieczności męczenia się w urzędzie. Ale oczywiście, nie chcesz łamać prawa, prawda? Dlatego właśnie postaram się pomóc Ci rozwikłać tą zagadkę.

Drzewa, których dotyczy obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę

Może nie wszyscy o tym wiedzą, ale na wycinkę większości drzew obowiązuje wymóg uzyskania zezwolenia. W szczególności dotyczy to drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm od ziemi przekracza 100 cm dla drzew liściastych i 50 cm dla drzew iglastych. Jeśli więc masz w swoim ogrodzie takie okazy, nie możesz pozbyć się ich bez zgody właściwych służb. Warto pamiętać również o chronionych gatunkach drzew lub drzewach o szczególnie wysokich walorach przyrodniczych czy krajobrazowych.

Zatem jakie drzewa można wycinać bez zezwolenia?

W polskim prawie istnieją jednak pewne wyjątki pozwalające na wycinkę drzew bez konieczności uzyskiwania zezwolenia. Dotyczą one głównie drzew o mniejszych rozmiarach oraz roślin uprawnych.

Po pierwsze, możemy mówić o ścinaniu tzw. samosiewów. Są to drzewa, które wyrosły samorzutnie, np. z nasion roznoszonych przez wiatr czy zwierzęta. W przypadku samosiewów nie ma potrzeby uzyskiwania pozwolenia na ich usunięcie, niezależnie od ich wielkości czy gatunku.

Po drugie, jeśli chodzi o szczegółowe wymiary drzew, to bez żadnych formalności można usunąć drzewa liściaste o obwodzie pnia mniejszym niż 100 cm oraz drzewa iglaste o obwodzie pnia mniejszym niż 50 cm.
Oczywiście warto jeszcze raz pamiętać, że dotyczy to „zwykłych” drzew, nie zaś gatunków chronionych czy o wyjątkowych cechach.

Wycinka drzew owocowych – czy można bez zezwolenia?

Kolejne drzewa, które możemy wycinać bez zezwolenia, to rośliny owocowe, jeśli ich wycinka nie sprawia zejścia poniżej norm uprawy owoców. Przykładowo można ściąć stare, niedające już owoców drzewa czy krzewy owocowe, by posadzić nowe na ich miejscu. A co najlepsze, nie trzeba starać się wówczas o żadne zgody.

Wycinka drzew we własnym gospodarstwie domowym

Właściciele nieruchomości mają więcej swobody w kwestii wycinki drzew na własnym terenie. Chodzi zwłaszcza o drzewa o mniejszym obwodzie, jak wspomniałem wcześniej. Jednak warto zawsze sprawdzić stanowisko miejscowych władz w tej kwestii, bo mogą one wprowadzać dodatkowe obostrzenia lub łagodniejsze zasady niż te wynikające z przepisów ogólnych.

Podsumowując…

Ogólnie rzecz biorąc, możemy wycinać bez zezwolenia drzewa o mniejszych rozmiarach, samosiewy, drzewa owocowe oraz te rosnące na prywatnych terenach (w granicach obowiązującego prawa). Jednak warto zawsze upewnić się, czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z wyjątkiem, więc warto poradzić się odpowiednich służb lub specjalistów. Niech ci będzie lżej, kiedy pod ręką będziesz miał takie praktyczne informacje o ścinaniu drzew!

Zastanówmy się raz jeszcze…

Posiadanie wiedzy na temat tego, jakie drzewa można wycinać bez zezwolenia jest niezwykle ważne, aby uniknąć kłopotów z przepisami prawnymi. W tym artykule poruszyliśmy kilka kluczowych kwestii:

– Bez zezwolenia można ścinać drzewa liściaste o obwodzie pnia mniejszym niż 100 cm oraz drzewa iglaste o obwodzie pnia mniejszym niż 50 cm. Ważne jest jednak, aby nie dotyczyło to gatunków chronionych czy drzew o wyjątkowych wartościach przyrodniczych.
– Samosiewy, czyli drzewa wyrosłe samorzutnie, również mogą być usuwane bez konieczności posiadania zgody.
– W przypadku drzew owocowych, wycinka jest możliwa bez zezwolenia, jeśli nie wpłynie to na normy uprawy owoców.
– Właściciele nieruchomości mają większą swobodę w kwestii wycinania drzew na swoim terenie, jednak warto sprawdzić lokalne przepisy, które mogą różnić się od ogólnych.

Przemyśl jeszcze raz te informacje i miej na uwadze to, jak wartościowe jest poznanie swoich praw i obowiązków w temacie wycinki drzew. Pamiętaj, że odpowiedzialne postępowanie i dbałość o przyrodę przekłada się na zachowanie równowagi ekosystemów, czyli wpływa na ogólną jakość życia dla Ciebie i przyszłych pokoleń.

Przypisane do: