Wynajmowanie nieruchomości stało się dla wielu osób ciekawym źródłem dodatkowych dochodów. Nie można jednak zapominać o obowiązku rozliczenia się z fiskusem. Rozliczenie takiego przychodu wymaga złożenia odpowiedniego druku PIT 28. W artykule zajmiemy się wiloeścią dotyczącą tego, do kiedy należy rozliczyć dochody z wynajmu nieruchomości.Rozliczenie PIT 28 z wynajmu nieruchomości

Podstawy prawne i obowiązek rozliczenia

Jeśli wynajmujesz nieruchomość, czy to na cele mieszkaniowe, czy komercyjne, musisz wiedzieć, że dochody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu. Podstawa prawna wynika przede wszystkim z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowanie obejmuje przychody ze źródeł, do których zalicza się najem, dzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze. W związku z powyższym, wynajmowanie nieruchomości generuje obowiązek rozliczenia się z fiskusem przy użyciu formularza PIT 28 z najmu.

Dochody z najmu a kiedy powinienem rozliczyć PIT 28?

Termin rozliczenia PIT 28 z najmu jest ściśle określony przez przepisy prawa podatkowego. W myśl tych przepisów, podatnicy którzy osiągnęli w roku podatkowym przychód z tytułu najmu mają obowiązek rozliczyć się z fiskusem do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Oznacza to, że PIT 28 z najmu za rok 2021 należało złożyć do dnia 28 lutego 2022 roku. W przypadku przekroczenia tego terminu narażamy się nie tylko na możliwość nałożenia na nas kary finansowej, ale też odsetek za zwłokę.

Forma złożenia zeznania podatkowego

Jeśli zastanawiasz się, w jakiej formie złożyć zeznanie, odpowiadam: PIT 28 można złożyć elektronicznie lub w formie papierowej. Osoby podlegające obowiązkowi rozliczenia zeznań podatkowych w formie elektronicznej są zobowiązane przesłać je do urzędu skarbowego za pośrednictwem platformy e-Deklaracje. Jeśli jednak zdecydujesz się na formę papierową, dostarcz zeznanie osobiście lub wysłać je listem poleconym do właściwego w myśl Twojego zameldowania urzędu skarbowego.

Jakie koszty można uwzględnić w PIT 28 z najmu?

Warto wiedzieć, że przychód z tytułu najmu można pomniejszyć o poniesione koszty uzyskania przychodu. Przykładowo, jeśli przeprowadzaliśmy remont, a także ponieśliśmy inne wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie nieruchomości, możemy je uwzględnić w rozliczeniu. Łącznie, przy obliczaniu podatku dochodowego możemy skorzystać ze standardowej stawki 8,5%, gdy dochód nie przekracza 100 000 zł, bądź 12,5% gdy jest wyższy.

Co grozi za niezłożenie PIT 28 z najmu?

Nie należy traktować lekceważąco terminów rozliczenia PIT 28 związanego z najmem nieruchomości. Jeśli zaniedbasz ten obowiązek, nieuchronne są konsekwencje finansowe w postaci kar pieniężnych oraz odsetek za zwłokę. Warto więc systematycznie kontrolować terminy i korzystać z różnych ułatwień, takich jak elektroniczne zeznania, by uniknąć nieprzyjemności związanych z nieuiszczaniem podatków.

Podsumowanie – kiedy należy złożyć PIT 28 z najmu?

Rozliczenie PIT 28 z najmu wpływa na przejrzystość dochodów i umożliwia ich opodatkowanie. Uiszczenie podatku należy załatwić do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jako wynajmujący, interesuje Cię aplikowanie odpowiednich kosztów, które obniżą Twoje zobowiązanie podatkowe. Tym samym, dbających o terminowe przestrzeganie przepisów, nie muszą obawiać się kar czy odsetek.

Wyznaczony termin i ważne aspekty PIT 28 związane z najmem nieruchomości

Rozważając kwestię rozliczenia podatku od dochodów z wynajmu nieruchomości, warto zwrócić uwagę na kluczowe aspekty, takie jak terminy rozliczeniowe czy sposób złożenia zeznania. Właściwy pit z najmu to PIT 28, który należy złożyć do urzędu skarbowego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, zatem do 28 lutego 2022 za rok 2021.

Mając na uwadze kwestie kosztów, można aplikować takie pozycje jak remont czy utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie. Wykorzystanie hal pozwalających obniżyć zobowiązanie podatkowe może być kluczowe, gdy dochód z najmu nie przekracza 100 000 zł (stawka 8,5%) i gdy jest wyższy (stawka 12,5%).

Ostatecznie, pamiętajmy, że zawsze warto świadomie podchodzić do terminów rozliczeń podatkowych, korzystać z ułatwień w postaci e-Deklaracji oraz dbać o przestrzeganie przepisów. W ten sposób unikniemy nieprzyjemnych konsekwencji, takich jak kary finansowe czy odsetki za opóźnienia.