Darowizna to nieodpłatne przekazanie własności na rzecz innej osoby, które wywołuje skutki podatkowe. Aby uniknąć nieprawidłowości w rozliczeniu podatku, konieczne jest zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego. W tym artykule dowiesz się, kiedy powinieneś zgłaszać darowizny oraz jak prawidłowo dokonać zgłoszenia. Zapraszamy do zapoznania się z praktycznym poradnikiem dotyczącym zgłaszania darowizn.

Termin zgłoszenia darowizny oraz konsekwencje niezgłoszenia

Jeśli zastanawiasz się, kiedy zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego, to przede wszystkim warto wiedzieć, że masz na to 6 miesięcy od daty zawarcia umowy darowizny. Przeterminowanie tego terminu może mieć negatywne konsekwencje w postaci kar finansowych. Pamiętaj o zgłaszaniu darowizn nie tylko w momencie otrzymywania, ale również udzielania – chociaż termin dotyczy obu stron, odpowiedzialność za niezgłoszenie spoczywa przede wszystkim na darczyńcy.

Kiedy zgłaszać darowiznę do urzędu skarbowego – wyjątki od reguły

Warto wiedzieć, że nie zawsze trzeba zgłaszać darowiznę do urzędu skarbowego. Chodzi tutaj o sytuacje, gdy darowizna zwolniona jest z podatku, np.: kiedy przekazana wartość nie przekracza 9637 zł (w 2021 r.), czyli tzw. próg podatkowy, lub gdy darczyńca to najbliższy krewny (rodzice, małżonkowie, dzieci, dziadkowie, wnuki itp.). Jeżeli darowizna spełnia te kryteria, nie musisz zgłaszać jej do urzędu skarbowego.

Sposób zgłoszenia darowizny

Jeżeli jednak Twoja darowizna nie spełnia powyższych wyjątków, wówczas zgłaszasz darowiznę przez wypełnienie formularza PCC-3, który można pobrać ze strony urzędu skarbowego lub w dowolnym urzędzie. Wypełniony formularz należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania darczyńcy.

Potrzebne dokumenty przy zgłaszaniu darowizny

Podczas zgłaszania darowizny warto mieć też ze sobą następujące dokumenty:
1. Akt notarialny darowizny lub oświadczenie o zawarciu darowizny
2. Dowód osobisty darczyńcy oraz ew. pełnomocnika
3. W przypadku darowizny nieruchomości – zaświadczenie z gminy o przynależności nieruchomości do danej jednostki podziału administracyjnego

Wysokość podatku od darowizny

Podatek od darowizny zależy od relacji pomiędzy darczyńcą a obdarowanym oraz wartości darowizny. Grupy podatkowe wyglądają następująco:
1. Grupa I – najbliżsi krewni (0%-7% podatku)
2. Grupa II – inne osoby (7%-20% podatku)
3. Grupa III – osoby, z którymi nie ma żadnego pokrewieństwa (12%-32% podatku)

Warto pamiętać, że w przypadku grupy I często można liczyć na ulgi podatkowe.

Podsumowanie – kiedy zgłaszać darowiznę do urzędu skarbowego

Teraz wiesz już, kiedy zgłaszać darowiznę do urzędu skarbowego, jak prawidłowo dokonać zgłoszenia oraz jakie są konsekwencje niezgłoszenia darowizny. Pamiętaj zatem o zgłaszaniu darowizn w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy i koniecznie sprawdź, czy darowizna nie spełnia kryteriów zwolnienia z podatku. Odpowiednie zgłoszenie pomoże Ci uniknąć nieprawidłowości oraz potencjalnych kar finansowych, a także sprawi, że będziesz mógł w pełni cieszyć się otrzymanymi środkami.

Ustalając najlepszy moment na zgłoszenie darowizny

Zrozumienie, kiedy zgłaszać darowiznę do urzędu skarbowego, może ci pomóc uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, takich jak kary finansowe. Ważne jest pamiętanie, że czas na zgłoszenie wynosi 6 miesięcy od daty zawarcia umowy darowizny, a odpowiedzialność za zgłoszenie spoczywa przede wszystkim na darczyńcy. Jeśli darowizna spełnia kryteria zwolnienia z podatku – przekazana wartość nie przekracza progu podatkowego (9637 zł w 2021 r.) lub darczyńca to najbliższy krewny – zgłoszenie nie jest wymagane. Natomiast gdy darowizna nie spełnia wyżej wymienionych warunków, konieczne jest wypełnienie formularza PCC-3 oraz zgłoszenie w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Mając teraz na uwadze wszystkie istotne aspekty zgłaszania darowizny, warto zastanowić się, czy Twoja darowizna podlega pod zwolnienie z podatku i upewnić się, że zgłosiłeś ją prawidłowo oraz w odpowiednim czasie, aby zachować spokój i móc cieszyć się otrzymanymi beneficjami.

Przypisane do: