Podatek od darowizn może wydawać się dla wielu obciążeniem finansowym, szczególnie przy większych transakcjach. Nie wszyscy jednak są zobligowani do jego uiszczenia – istnieją bowiem określone wyjątki i uprawnienia zwalniające z tego obowiązku. Dowiedz się, kto może skorzystać z takich ulg i jak to zrobić, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Poznaj, kto jest zwolniony z podatku od darowizny

Podatek od darowizny często jest postrzegany jako nieunikniony, ale dobrą wiadomością jest, że istnieją sytuacje, w których nie musisz się martwić o jego opłacenie! Kto więc jest zwolniony z podatku od darowizny? Przede wszystkim należy zrozumieć, że wszystko zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym oraz wartości darowizny. W Polsce obowiązują różne zwolnienia i ulgi w zależności od tych kryteriów.

Grupy podatkowe a darowizny

Zwolnienia z podatku od darowizny obowiązują głównie w przypadku darowizn pomiędzy krewnymi bliskiego stopnia pokrewieństwa, tzn. grupie podatkowej I. W tej grupie znajdują się małżonkowie, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz pasierb i rodzeństwo.

Zwolnienia dla grupy podatkowej I

W przypadku darowizn pomiędzy osobami z grupy podatkowej I, istnieją określone limity wartości darowizny, poniżej których nie musisz się martwić o podatek. Dla małżonków, dzieci, pasierbów, zięciów, synowych, rodziców i teściów, limit wynosi 9 637 zł, a dla ojczymów, macoch i rodzeństwa – 7 276 zł. Jeśli wartość darowizny mieści się w tych progach, kto jest zwolniony od podatku od darowizny? Otóż wszyscy wymienieni powyżej krewni!

Ulgi dla osób pracujących na cele społeczne

Warto wiedzieć również, że osoby pracujące na rzecz organizacji pożytku publicznego, kościołów i związków wyznaniowych oraz innych podmiotów wykonujących działalność charytatywną czy społeczno-wychowawczą, również mogą liczyć na ulgi podatkowe. W takim przypadku, podatek od darowizny nie jest pobierany, o ile darowizna nie przekracza wartości 4 mln zł.

Porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeżeli darowizna przekazywana jest pomiędzy osobami na terenie różnych państw, ważne jest sprawdzenie, czy istnieje porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania między tymi krajami. Dzięki temu, jeśli darowizna już była opodatkowana w jednym z krajów, nie trzeba będzie płacić tego podatku ponownie.

Jak uniknąć podatku od darowizny?

Jednym ze sposobów uniknięcia podatku od darowizny, jeśli nie kwalifikujemy się do żadnego z wyżej wymienionych zwolnień, jest przekazanie darowizny w formie renty. Wtedy podatek będzie pobierany jedynie od kwot przekraczających 2.641 zł rocznie.

Podsumowanie

Wbrew pozorom, nie każda darowizna będzie obciążona podatkiem. W pewnych sytuacjach, a więc głównie w przypadku osób z grupy podatkowej I, obowiązują konkretne zwolnienia z podatku od darowizny. Ważne jest jednak dokładne zapoznanie się z przepisami prawa podatkowego i ewentualne skonsultowanie się z doradcą podatkowym, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i problemów z fiskusem.

Zwolnienia z podatku od darowizny: kto nie musi martwić się o dodatkowe koszty?

Okazuje się, że nie każda darowizna musi wiązać się z obowiązkiem płacenia podatku. Polscy podatnicy, zwłaszcza te z grupy podatkowej I, czyli mający bliskie relacje pokrewieństwa, mogą korzystać z wyjątków przy przekazywaniu środków kwoty nieprzekraczającej określonych limitów. Wyjątkiem są również osoby angażujące się w działania na rzecz społeczności, takie jak działalność charytatywna czy społeczno-wychowawcza.

Warto zastanowić się, czy znajdując się w takiej sytuacji, jesteśmy uprawnieni do uniknięcia opodatkowania darowizny. Kluczowe jest również sprawdzenie porozumień o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli darowizna dotyczy osób z różnych krajów, oraz przemyślenie alternatywnych opcji takich jak renta.

Niezależnie jednak od tych możliwości, istotna jest bieżąca wiedza na temat przepisów prawa podatkowego i wykorzystywanie specjalistycznych porad w celu uniknięcia nieprzyjemnych niespodzianek związanych z podatkiem. Pamiętajmy, że niekiedy drobne wyjątki i ulgi pozwolą czerpać korzyści z naszych darowizn, a równocześnie wesprą ważne działania społeczne i wspomogą najbliższą rodzinę.

Przypisane do: