Często zastanawiamy się nad własnym mieszkaniem. Decyzja o jego zakupie jest jedną z kluczowych w naszym życiu, a sama transakcja nieruchomości wiąże się z koniecznością uwzględnienia różnorodnych kosztów i opłat: zarówno podatku, jak i właśnie – kosztów notarialnych związanych z zawarciem umowy. Warto więc przyjrzeć się bliżej, jakie opłaty wiążą się z usługami notariusza przy kupnie mieszkania, aby być świadomym całkowitego kosztu inwestycji. W niniejszym przewodniku dokładnie prześledzimy te zagadnienia.

Jakie są podstawowe opłaty notarialne związane z zakupem mieszkania?

Zakup mieszkania wiąże się z koniecznością zawarcia umowy przed notariuszem. Wiele osób zastanawia się, ile bierze notariusz przy kupnie mieszkania. Otóż, opłaty notarialne można podzielić na kilka kategorii: emolumenty, czyli wynagrodzenie notariusza za czynności prawne, oraz tzw. opłaty manipulacyjne, które obejmują koszty papieru, pieczęci czy przesyłek.

Z kolei emolumenty związane z zawarciem umowy o kupno mieszkania są określone taryfą notarialną i zależą od wartości nieruchomości oraz zakresu świadczonych usług.

Emolumenty notarialne – jak są kalkulowane?

Wartości emolumentów kształtują się procentowo w stosunku do wartości nieruchomości. W przypadku kupna mieszkania do wartości 30 000 zł emolument wyniesie 0,5% wartości nieruchomości. Gdy wartość mieszkania przekracza 30 000 dolicza się jeszcze 1,25% wartości przekraczającej tę kwotę, jednak nie więcej niż 10 000 zł. Dla przykładu, zakup mieszkania za 200 000 zł będzie wiązał się z opłatą rzędu 2400 zł.

W jakich sytuacjach można liczyć na zwolnienie z opłat notarialnych?

W pewnych sytuacjach opłaty notarialne nie są pobierane. Dotyczy to m.in. umów społecznych, związanych z kościołem, z działalnością polityczną czy naukową. Nierzadko zwolnieni są też młodzi ludzie zakładający pierwszy raz gospodarstwo domowe. Warto zatem zapytać notariusza, czy nie przysługuje nam zwolnienie z opłat.

Opłaty manipulacyjne – ile wynoszą i na co mają wpływ?

W przypadku opłat manipulacyjnych, należy wziąć pod uwagę koszt papieru, kserokopii czy przesyłek. Tego rodzaju opłaty wynoszą zwykle od kilku do kilkudziesięciu złotych. Należy pamiętać, że każdy notariusz może samodzielnie ustalać wysokość tych opłat w swojej kancelarii.

Umówienie się z notariuszem – co warto wiedzieć?

Przystępując do umówienia się z notariuszem, warto wiedzieć o tym, że nie każdy notariusz obowiązuje się tymi samymi stawkami. Warto porównać cenniki kilku kancelarii i zdecydować się na najkorzystniejszą ofertę. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na profesjonalizm oraz jakość usług.

Koszty ustanowienia hipoteki – ile wynoszą?

Jeśli zakup mieszkania zostanie sfinansowany kredytem, bank może wymagać ustanowienia hipoteki na rzecz własnych zobowiązań. W takim przypadku należy liczyć się z dodatkowymi opłatami notarialnymi, które są naliczane wg. taryf notarialnych.

Podsumowanie

Kupując mieszkanie powinniśmy być świadomi tego, ile bierze notariusz przy zakupie mieszkania, gdyż koszty notarialne są nieodzownym elementem całości wydatków związanych z transakcją nieruchomości. Dlatego warto wcześniej rozeznać się w taryfach, porównać oferty kilku notariuszy, i w razie wątpliwości zadać pytanie o możliwe ulgi oraz dopłaty. Tylko wtedy będziemy w pełni świadomi, z jakimi opłatami będziemy musieli się liczyć przy zakupie wymarzonej nieruchomości.

Zakup mieszkania a opłaty notarialne – co warto wiedzieć?

Gdy planujemy zakup mieszkania, jedną z ważniejszych kwestii finansowych jest ustalenie, ile bierze notariusz przy kupnie mieszkania. Wydatki te można podzielić na emolumenty, stanowiące wynagrodzenie notariusza związane z wartością nieruchomości, oraz opłaty manipulacyjne, obejmujące koszty związane z prowadzeniem sprawy.

Główną część opłat notarialnych stanowią emolumenty, kształtujące się procentowo od wartości nieruchomości. Przykładowo, za mieszkanie wartego 200 000 zł opłata notarialna wyniesie około 2400 zł. Z kolei opłaty manipulacyjne zazwyczaj wynoszą od kilku do kilkudziesięciu złotych, ustalane indywidualnie przez każdą kancelarię.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że niektóre grupy społeczne mogą liczyć na zwolnienie z opłat notarialnych. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio od notariusza.

Pamiętajmy, że opłaty notarialne różnią się między kancelariami, dlatego warto porównać cenniki kilku z nich, aby znaleźć najkorzystniejszą ofertę. Dodatkowo, jeśli zakup mieszkania finansowany jest kredytem, należy liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z ustanowieniem hipoteki.

Dokładne zrozumienie tematyki opłat notarialnych przy zakupie mieszkania umożliwi świadome planowanie wydatków oraz uniknięcie ewentualnych pułapek finansowych związanych z zawieraniem umowy przed notariuszem.