Planujesz kupić mieszkanie? Pamiętaj o tym, że kupując nieruchomość jesteś zobowiązany zapłacić podatek od kupna mieszkania, który jest dodatkową opłatą wymaganą podczas tego rodzaju transakcji. W tym artykule dowiesz się czym jest podatek od kupna mieszkania, kiedy należy go zapłacić i czy można go uniknąć?

Czym jest podatek od kupna mieszkania?

Podatek od kupna mieszkania to kwota odprowadzana do Urzędu Skarbowego, którą zawsze zobowiązany jest uiścić kupujący w przypadku zawierania transakcji kupna lokalu. Nie ma znaczenia, czy mieszkanie jest kupowane na rynku pierwotnym – od dewelopera, czy wtórnym – od innej osoby fizycznej, ani to, czy na nieruchomość został zaciągnięty kredyt hipoteczny, czy zostało zapłacone gotówką.

Występują dwa rodzaje podatku: podatek PCC oraz podatek VAT.

Podatek PCC

Jest to podatek od czynności cywilnoprawnych, który nabywca opłaca, gdy kupuje mieszkanie z rynku wtórnego. Obowiązek jego uiszczenia ma kupujący, gdy nabywa lokal od osoby fizycznej lub przedsiębiorcy, którzy nie wystawiają faktur VAT. Aktualnie obowiązuje stawka podatku PCC 2% wartości rynkowej nieruchomości.

Podatek VAT

Z kolei podatek VAT występuje w przypadku zakupu mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera lub osoby fizycznej wystawiających faktury VAT. Stawka podatku VAT zależy od powierzchni kupowanego lokalu i obecnie wynosi 8% dla nieruchomości do 150m2, a powyżej tego metrażu 23%.

Podatek, a kredyt hipoteczny

W przypadku transakcji kupna mieszkania finansowanej kredytem hipotecznym od dewelopera, warto wspomnieć o dodatkowym podatku, który należy uregulować. Zależy on od rodzaju hipoteki i jest to 0,1% od wartości zabezpieczonej wierzytelności w przypadku hipoteki zwykłej i 19 zł zryczałtowanej należności dla hipoteki kaucyjnej, która zabezpiecza wierzytelność niemającą ustalonej wartości.

Kiedy należy zapłacić podatek od kupna mieszkania?

Obowiązek zapłaty podatku od kupna mieszkania powstaje w momencie podpisania właściwej umowy kupna – sprzedaży. Od tego momentu kupujący na 14 dni na jego uiszczenie. Podatku przeważnie nie trzeba traktować, jako odrębnej transakcji. Jest on doliczany do ogólnych kosztów aktu notarialnego (podatek PCC) lub wliczony w wartość nieruchomości (podatek VAT). Podatek od zakupu lokalu na kredyt hipoteczny również jest uiszczany u notariusza. Przy podatku PCC dodatkowo wymagane jest złożenie deklaracji PCC-3 do właściwego Urzędu Skarbowego.

Podatek od kupna mieszkania – czy można go uniknąć?

Opłacenie podatku od kupna mieszkania jest obowiązkowe, ale istnieje kilka wyjątków, kiedy kupujący jest zwolniony z tej opłaty. Występują one tylko w przypadku PCC i są to sytuacje, gdy:

  • sprzedającym jest spółdzielnia, która posiada prawo spółdzielcze własnościowe,
  • następuje wykup mieszkania komunalnego przy zastosowaniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,
  • następuje wykup mieszkania zgodnie z przepisami o ochronie i kształtowaniu środowiska.

Podsumowując, nabywca często nie zdaje sobie sprawy, że cena mieszkania to nie tylko należność za wybrany lokal, ale również dodatkowe koszty, takie jak opisywany podatek od kupna mieszkania. Warto o tym pamiętać, przy planowaniu budżetu na zakup nieruchomości