Zastanawiasz się na czym polega depozyt notarialny? Depozyt notarialny jest jedną z najbezpieczniejszych form do przechowywania pieniędzy w Polsce, które w wybranym terminie mają zostać przekazane sprzedawcy w chwili gdy ten wywiąże się już z różnego typu zapisów, zawartych w umowie.

Jak działa depozyt notarialny?

Sposób działania depozytu wygląda następująco –  notariusz przyjmuje na przechowanie ważne i wartościowe różnego rodzaju  dokumenty bądź pieniądze w dowolnej walucie, aby potem wydać to wszystko określonej osobie, która spełnia wszelkie określone warunki znajdujące się w umowie.

Do obowiązków notariusza zalicza się również wykonanie protokołu przyjęcia danej rzeczy do depozytu. Najczęściej tego typu dokument powstaje już podczas zawierania umowy dotyczącej przedwczesnej sprzedaży, gdzie zawarte są wszelkie warunki i ustalenia konkretyzujące kiedy i komu notariusz ma prawo oddać przechowywane przez niego środki.

Korzyści depozytu notarialnego

Depozyt notarialny tak naprawdę działa korzystnie dla obu stron, czyli dla sprzedawcy jak i również osoby kupującej. Skorzystanie z tego typu usług zabezpiecza przede wszystkim wpłacone pieniądze przed możliwością zajęcia komorniczego. Sprawia to, że owe środki są w 100% zabezpieczone.

Jakie są wymagania do złożenia depozytu notarialnego?

Do tego przedsięwzięcia potrzebujemy dokumentów i danych, dzięki którym zostanie sporządzony prawidłowy akt. Są nimi przede wszystkim:

  • imię i nazwisko
  • imię i nazwisko matki i ojca
  • miejsce i data urodzenia
  • numer PESEL
  • adres zamieszkania (aktualny)
  • adres korespondencyjny
  • stan cywilny
  • obywatelstwo
  • dokument potwierdzający tożsamość (np. aktualny dowód osobisty lub paszport)

Czy depozyt notarialny rzeczywiście jest bezpieczny?

Zdecydowanie depozyt notarialny jest bezpiecznym rozwiązaniem, ponieważ zabezpiecza on interesy obu stron transakcji. Środki złożone w depozycie nie są przechowywane bezpośrednio u notariusza, bowiem są one wpłacane na konkretny rachunek bankowy. Do tego kwestia owej wpłaty potwierdzana jest stosownym protokołem. Ponadto tego wszystkiego nie istnieje jakiekolwiek ryzyko przywłaszczenia pieniędzy przez którąś ze stron lub ich całkowitej utraty.

Kto płaci za depozyt notarialny?

Z pewnością depozyt notarialny nie jest w żaden sposób darmową usługą, ale również nie do końca określone jest kto ponosi koszty za to świadczenie. Jednakże przyjęte jest, iż biorąc pod uwagę opłaty notarialne, które są związane z zakupem jakiejś nieruchomości, to właśnie osoba kupująca ponosi wszelkie wydatki. Jeśli natomiast chodzi o inne, różnego typu koszty sprawa nie jest taka łatwa i jednoznaczna, dlatego też rozłożenie kosztów powinno zostać indywidualnie dostosowane i omówione między stronami transakcji.

Ile kosztuje depozyt notarialny?

Niestety tak naprawdę za każde bezpieczeństwo trzeba płacić, dlatego też depozyt notarialny w tym przypadku niczym się nie różni. Koszt za przechowywanie pieniędzy ustala się indywidualnie, aczkolwiek można wyznaczyć koszt sporządzania dokumentów. A są nimi: sporządzenie protokołu depozytu (koszt 50 zł netto), przechowywanie pieniędzy (20 zł netto miesięcznie) oraz wypis aktu za każdą rozpoczętą stronę (6 zł netto).

 

 

Przypisane do: