Często, przy określaniu powierzchni użytkowej domu, pojawia się pytanie, czy garaż i taras wliczają się do tej wartości. Warto zatem raz na zawsze wyjaśnić tę kwestię, aby nie powodować wątpliwości podczas planowania czy kupowania nieruchomości, czy też wykonania formalnych obowiązków związanych z metrażem budynku.

Rozstrzygnięcie kwestii garażu w powierzchni użytkowej

W związku z tym, że omawiana kwestia może być dla wielu nieco niezrozumiała, zacznę od tego, czy garaż wlicza się do powierzchni użytkowej domu. W przypadku garażu jednoznaczna odpowiedź wydaje się być prosta – garaż nie jest wliczany do powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ponieważ standardowo jest to pomieszczenie wykorzystywane jedynie do przechowywania samochodu czy innych pojazdów, a nie do celów mieszkalnych, czy zarobkowych.

Oczywiście istnieją sytuacje, w których garaż może pełnić inne funkcje, jednak wtedy dla urzędów potrzebne jest odpowiednie pozwolenie z przeznaczeniem tego pomieszczenia na inne cele – wówczas może być wliczany do powierzchni użytkowej. Warto pamiętać jednak, że w takim przypadku mogą się do niego stosować określone normy i wymagania.

Co z tarasem w powierzchni użytkowej?

Druga część pytania zakłada omówienie sytuacji, czy taras wlicza się do powierzchni użytkowej domu. Kwestią tą warto się przyjrzeć bardziej szczegółowo, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.

Taras, podobnie jak garaż, z reguły nie jest wliczany do powierzchni użytkowej domu, ponieważ jest on zdefiniowany jako otwarta strefa rekreacyjna, która nie jest wykorzystywana do celów mieszkalnych czy zarobkowych. Właśnie dlatego taras jest również traktowany jako przestrzeń wolnodostępna, wobec czego nie zostaje uwzględniona w obliczeniach.

W jakich sytuacjach powierzchnia tarasu może być wliczana do powierzchni użytkowej?

Warto jednak zaznaczyć, że nie zawsze taras będzie pomijany wliczając go do powierzchni użytkowej. Prezentuje się to nieco inaczej w przypadku tarasów zamkniętych, zbliżonych do tzw. „zapasowych” pomieszczeń. W tekście używaj: czy taras wlicza się do powierzchni użytkowej dyrektywy. Mowa tu o tarasach, które zostały zadaszone lub zabudowane, a więc przekształcone w funkcjonalną część domu o ograniczonym dostępie.

W takich przypadkach ustalenie, czy dany taras wlicza się do powierzchni użytkowej, zależy od indywidualnych lokalnych norm i przepisów oraz decyzji urzędów. Nie można jednoznacznie dać ogólnej odpowiedzi, lecz warto zwrócić się o informacje na ten temat w odpowiednich instytucjach.

Czy warto uwzględnić garaż i taras w powierzchni użytkowej?

Różne są też przypadki, kiedy takie elementy domu jak garaż czy taras mogę być rozważane wliczeniu do powierzchni użytkowej w kontekście np. omawiania takiego domu z osobami trzecimi (nie urzędnikami). Wówczas warto przemyśleć cel, dla którego interesuje nas całkowita powierzchnia domu: jeśli chodzi o któś sposób życia, to taras jako miejsce rekreacji czy garaż jako miejsce przechowywania mienia, mogą być istotne punkty których warto zaznaczyć takie uwzględnienie.

Podsumowanie

Kwestia włączenia garażu czy tarasu w powierzchnię użytkową domu jest złożona. Pod względem formalno-prawnym, zarówno garaż, jak i taras z reguły nie są wliczane do powierzchni użytkowej, jednak istnieją sytuacje, w których mogą być uwzględniane w obliczeniach. Warto więc dla pewności zasięgnąć informacji w odpowiednich urzędach lub przepisach lokalnych.

Główne wnioski dotyczące garażu i tarasu w powierzchni użytkowej

Analizując kwestię, czy garaż i taras zaliczane są do powierzchni użytkowej domu, można dojść do kilku wniosków. W przypadku garażu, zazwyczaj nie wlicza się do powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, jako miejsce przeznaczone głównie do przechowywania pojazdów. Sytuacja jednak ulega zmianie, gdy garaż pełni inne funkcje, ale wymagane jest odpowiednie pozwolenie.

W kontekście tarasu, rzecz ma się podobnie. Standardowy taras, jako otwarta przestrzeń rekreacyjna, nie zostaje zaliczony do powierzchni użytkowej. Niemniej jednak, tarasy zadaszone lub zabudowane mogą być uznane za część powierzchni, zależnie od lokalnych norm i przepisów.

W związku z tym, decyzję o włączeniu garażu i tarasu w powierzchnię użytkową warto podejmować na podstawie indywidualnej sytuacji oraz przemyśleć cel, dla którego szacujemy całkowitą powierzchnię domu. W różnych kontekstach taras czy garaż mogą mieć istotne znaczenie, np. w życiu codziennym czy planowaniu inwestycji. W takich przypadkach warto zasięgnąć porady urzędów oraz kierować się przepisami lokalnymi.