Chociaż przycinanie drzew może wydawać się prostą czynnością, istnieje wiele aspektów prawnych związanych z tym procesem, które warto poznać. Ze względu na różnorodność przepisów w przestrzeni miejskiej, oraz konieczność dbania o środowisko naturalne, obowiązuje szereg norm regulujących te działania. W tym artykule objaśnimy, czy na przycięcie drzewa potrzebne jest pozwolenie, kiedy można je przyciąć bez formalności oraz jak pozyskać niezbędne zgody w razie potrzeby.

Potrzeba pozwolenia na przycięcie drzewa – przepisy prawne

Na samym początku warto zadać sobie pytanie: czy na przycięcie drzewa trzeba mieć pozwolenie? Przepisy dotyczące przycięcia drzewa są bardzo różne w zależności od tego, gdzie się znajdujemy, czy w mieście, czy na terenie wiejskim, a także od gatunku drzewa, jego wieku, czy współzależności z innymi roślinami. Ogólnie jednak, zgodnie z prawem, na przycięcie drzewa o obwodzie pnia powyżej 25 cm, mierzonego na wysokości 130 cm od gruntu, trzeba mieć pozwolenie. Inaczej wygląda sytuacja z drzewami owocowymi oraz w przypadku przycinania drzew o obwodzie mniejszym niż 25 cm – wówczas pozwolenie nie jest wymagane.

Warunki, w których pozwolenie nie jest potrzebne

Jak już wspomniałem, istnieją sytuacje, kiedy na przycięcie drzewa nie trzeba mieć pozwolenia. Należy do nich między innymi przycinanie drzew o mniejszym obwodzie niż 25 cm oraz drzew owocowych. Samodzielne, bez pozwolenia, można także przycinać suche gałęzie, które zagrażają bezpieczeństwu osób i mienia. Warto pamiętać o tym, że gdyby przepisy zostały złamane, ich naruszenie może wiązać się z wysokimi karami finansowymi.

Jak uzyskać pozwolenie? Indywidualna droga uzyskania zgody na przycięcie drzewa

Jeżeli jednak chcielibyśmy wyciąć drzewo o dużym obwodzie, czyli przypadającym na przepisy prawa, wówczas musimy ubiegać się o pozwolenie na wycięcie drzewa w miejscowym urzędzie, na przykład w starostwie powiatowym lub w wydziale gospodarki przestrzennej w urzędzie gminy. Procedura, jaką należy przeprowadzić, jest następująca: złożyć wniosek o pozwolenie na wycięcie drzewa, dołączyć mapę z zaznaczonym drzewem oraz zapłacić opłatę za rozpatrzenie wniosku. Przeważnie urząd ma 30 dni na wydanie decyzji.

Miejsca, w których przepisy są bardziej restrykcyjne

Należy mieć na uwadze, że w przypadku niektórych obszarów, takich jak parki, tereny Natura 2000 czy skwerów miejskich, normy odnośnie przycinania drzew mogą być o wiele bardziej restrykcyjne. W takich miejscach, zanim podejmiesz decyzję dotyczącą przycięcia drzewa, warto skonsultować się z miejscowym urzędem.

Kiedy przyciąć drzewa? Optymalny czas na przycięcie

Teraz, gdy już wiemy, czy na wycięcie drzewa trzeba mieć pozwolenie, warto zadać sobie jeszcze pytanie: kiedy przyciąć drzewa? Otóż istnieje best practice odnośnie czasu przycinania drzew. Zaleca się, aby przycinać drzewa, kiedy są one w okresie spoczynku, czyli w okresie, gdy nie ma liści. W praktyce oznacza to, że najlepszym czasem do przycinania drzew jest zima, a przede wszystkim późna jesień. W ten sposób drzewa znacznie lepiej znoszą ten proces i szybciej się regenerują.

Podsumowanie – czy na przycięcie drzewa potrzebne jest pozwolenie?

A więc, odpowiadając na główne pytanie czy na przycięcie drzewa trzeba mieć pozwolenie – zazwyczaj tak, ale istnieją wyjątki, które opisaliśmy wcześniej. Warto zaznaczyć, że odpowiedzialne przycinanie drzew wpływa na zdrowie drzew, a także pozytywnie wpływa na krajobraz i środowisko, w którym żyjemy. Dlatego tak ważne jest, aby prowadzić te prace zgodnie z przepisami prawa oraz z szacunkiem dla przyrody.

Odpowiedzialne przycinanie drzew – kluczowe aspekty prawne i praktyczne

W kontekście dbałości o nasze otoczenie oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, dotyczących przycinania drzew. W pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, czy na przycięcie drzewa trzeba mieć pozwolenie. Pozwolenie jest wymagane w przypadku drzew o obwodzie pnia powyżej 25 cm, mierzonego na wysokości 130 cm od gruntu. Wyjątek stanowią drzewa owocowe oraz te o mniejszym obwodzie, gdzie pozwolenie nie jest konieczne.

Jeśli jednak drzewo wymaga pozwolenia, należy zgłosić się do właściwego urzędu i ubiegać się o nie, stosując się do właściwych procedur. Równocześnie, warto sprawdzić, czy przepisy miejscowe nie wprowadzają dodatkowych ograniczeń – dotyczy to zwłaszcza obszarów chronionych, takich jak parki i tereny Natura 2000.

Kiedy już wyjaśniliśmy kwestię wymogów prawnych, warto przemyśleć kiedy dokonać przycięcia drzewa. Optymalnym czasem jest późna jesień i zima, gdy drzewa są w okresie spoczynku oraz nie mają liści, co pozytywnie wpływa na ich zdrowie oraz szybkość regeneracji po przycięciu.

Reflektując nad tym artykułem, warto zauważyć, że odpowiedzialne przycinanie drzew to nie tylko kwestia zgodności z prawem, ale także umiejętności dbania o potrzeby drzew oraz świadomości wpływu naszych działań na krajobraz i otaczające nas środowisko. Zatem, z należytą starannością i szacunkiem dla przyrody, podejmijmy działania związane z przycinaniem drzew, aby wspólnie zadbać o harmonię i równowagę ekologiczną.