W dzisiejszych czasach posiadanie nieruchomości to nie tylko miejsce zamieszkania, ale także okazja do zarobku poprzez wynajem. Dlatego warto zastanowić się, czy taka forma przychodów jest uznawana za działalność gospodarczą oraz jakie są różnice między wynajmem a najmem mieszkania. Oto praktyczne porównanie tych dwóch form najmu, które może ułatwić podjęcie decyzji o wykorzystaniu nieruchomości na cele zarobkowe oraz odpowiedź na pytanie, czy wynajem mieszkania jest działalnością gospodarczą.

Czym jest wynajem, a czym najem mieszkania?

Wiele osób zastanawia się, czy wynajem mieszkania to działalność gospodarcza oraz jakie są różnice między wynajmem a najmem mieszkania. Zanim przejdę do omówienia różnic między tymi pojęciami, powinniście Państwo wiedzieć, że wynajem mieszkania można podzielić na dwie formy: najem i dzierżawę. Choć są one bardzo podobne, istnieją jednak pewne różnice, które warto znać.

Najem mieszkania polega na oddaniu nieruchomości przez właściciela (tzw. wynajmującego) innemu podmiotowi (tzw. najemcy) w celu korzystania z niej przez określony czas, za co wynajmujący otrzymuje od najemcy określone wynagrodzenie (czynsz). Natomiast dzierżawa to forma umowy, która daje dzierżawcy również prawo korzystania z nieruchomości, ale poza tym również umożliwia mu pobieranie wszelkich korzyści z niej (np. dochodów z wynajmu osób trzecim), zaś wynagrodzenie dla dzierżawcy nazywane jest „dzierżawnym”.

Wynajem a najem – różnice i podobieństwa

Choć wynajem oraz najem mieszkania są ze sobą ściśle powiązane, warto zwrócić uwagę na ich podobieństwa i różnice. Podobieństwem jest to, że w obu przypadkach właściciel mieszkania oferuje innemu podmiotowi korzystanie z nieruchomości za wynagrodzenie. Różnica polega na tym, że dzierżawca ma większe uprawnienia, gdyż może czerpać dochód z podnajmowania mieszkania lub czerpać korzyści z nieruchomości.

Czy wynajem mieszkania to działalność gospodarcza?

Postanowienia prawa państwa mają kluczowe znaczenie dla odpowiedź na pytanie, czy wynajem mieszkania jest uważany za działalność gospodarczą. W Polsce wynajem mieszkania nie jest automatycznie uznawany za działalność gospodarczą. Wynajmujący mają obowiązek rozliczać przychody z najmu, jednak nie muszą rejestrować działalności gospodarczej.

Jednakże istnieje także kwestia wynajmu mieszkania w sposób profesjonalny, np. kilkunastu mieszkań lub apartamentów, wóczas może zostać zakwalifikowana m.in. przez organy podatkowe jako działalność gospodarcza lub netto dochód może przekroczyć pewne normy, co skutkować będzie obowiązkiem zarejestrowania działalności.

Rozliczenia dochodów z wynajmu

Wykreślmy te różnice i sporządzanie poniższego podziału:
Warto wiedzieć, że wynajem mieszkania jest opodatkowany podatkiem dochodowym, który wynajmujący muszą uwzględnić w swoim rozliczeniu podatkowym. Dochód z najmu można np. rozliczać w formie ewidencjonowanej, co oznacza, że podatek jest liczony na podstawie ewidencji przychodów i kosztów.

Jeśli wynajmujący ma działalność gospodarczą, może rozważyć przypisanie wynajmu do tej działalności i rozliczenie przychodów z wynajmu jako część swoich kosztów uzyskania przychodu. Musi jednak pamiętać, że może to wpłynąć na jego opodatkowanie w innych aspektach, np. ubezpieczenie społeczne, obowiązki względem ZUS czy też wprowadzać do nieco bardziej skomplikowanych rozliczeń.

Podsumowanie

Czy wynajem mieszkania to działalność gospodarcza? Jak pokazałem, w Polsce wynajem mieszkania nie jest automatycznie uznawany za działalność gospodarczą. Czasami jednak, w zależności od skali i charakteru działalności, wynajmujący może być zobowiązany do zarejestrowania działalności gospodarczej. Przechodząc przez niniejsze zagadnienia, warto zwrócić się o pomoc do specjalistów: doradców podatkowych, księgowych, prawników czy innych, którzy będą Państwu w stanie odpowiedzieć na różne pytania, wskazywać na konieczność stosowania się do przepisów czy informować o wszelkich zmianach przepisów, co z kolei wpłynie na wykonywanie działalności związanej z wynajmem mieszkań.

Refleksja końcowa

Omówiony artykuł stawia pytanie, czy wynajem mieszkania można uznać za działalność gospodarczą. Jak się okazuje, w Polsce taka praktyka nie jest automatycznie utożsamiana z prowadzeniem biznesu. Kluczowe okazuje się rozróżnienie między wynajmem a najmem mieszkania, gdzie wynajem to ogólne pojęcie, a najem to jedna z jego postaci.

W przypadku najmu, podmiot korzystający z nieruchomości płaci właścicielowi czynsz, podczas gdy w przypadku dzierżawy jest to dzierżawne. Dzierżawa różni się od najmu tym, że daje dzierżawcy większe prawa, w tym możliwość czerpania korzyści z podnajmowania lub innych źródeł przychodu związanymi z nieruchomością.

Jeśli choć na sekundę zastanowilibyśmy się nad skutkami ewentualnej klasyfikacji wynajmu mieszkania jako działalności gospodarczej, ważne jest zrozumienie, że mogłoby to wpłynąć na sposób rozliczania przychodów, obowiązki podatkowe czy nawet opłaty ubezpieczeniowe – warto zdawać sobie z tego sprawę.

W każdym przypadku, gdy podejrzewamy, że nasza działalność związana z wynajmem mieszkań mogłaby być uznawana za działalność gospodarczą, warto zwrócić się o wsparcie do ekspertów. Dzięki temu możemy uniknąć potencjalnych nieścisłości prawnych oraz być pewni, że wszystko jest zgodne z obowiązującymi przepisami.