Zakup mieszkania z drugiej ręki cieszy się sporą popularnością. Nic w tym dziwnego, gdyż tak zwany rynek wtórny ma do zaoferowania często znacznie lepsze warunki i ceny aniżeli deweloperzy. Zakup mieszkania używanego pozwala na spore oszczędności, a także na znalezienie mieszkania czy domu w określonej dzielnicy (w której nie ma już budynków nowopowstałych).

Niestety jak każde rozwiązanie zakup z rynku wtórnego ma również swoje wady – mowa tutaj przede wszystkim o możliwości zakupu mieszkania obciążonego różnego rodzaju zaległościami. Jak zatem sprawdzić, czy mieszkanie nie jest zadłużone, tak aby jego zakup nie wiązał się z przykrymi konsekwencjami? Okazuje się, że wbrew pozorom ustalenie tego, czy dotychczasowi właściciele nieruchomości rzetelnie opłacali czynsz, rachunki za media i wszelkie inne opłaty nie jest taka trudna jak mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka.

Jak sprawdzić, czy mieszkanie nie jest zadłużone?

Odpowiedź na pytanie jak sprawdzić, czy mieszkanie nie jest zadłużone jest zatem w pełni zawarta w księgach wieczystych, choć warto pamiętać, że nie jest jedyna możliwość na zakupienie nieruchomości z długiem, gdyż właściciele mogą zalegać z innymi opłatami, jak np. z czynszem w przypadku mieszkań należących do spółdzielni.

Sprawdzenie ksiąg wieczystych

Księga wieczysta to podstawowe źródło informacji na temat nieruchomości. Powszechnie przyjmuje się, że informacje zawarte w tym dokumencie muszą być aktualne, natomiast te, które nie są już obowiązujące prawnie powinny zostać wykreślone. Analiza księgi wieczystej ma szczególne znaczenie przy zakupie nieruchomości w runku wtórnego, gdyż pozwala sprawdzić, jaki jest stan prawny i finansowy domu bądź mieszkania.

Dla potencjalnych kupujących najważniejsze sprawy porusza:

  • dział II księgi wieczystej (m.in. czy są uregulowane wszelkie sprawy spadkowe w przypadku, gdy właściciel nie żyje),
  • dział III (obciążenia nieruchomości prawami osób trzecich)
  • dział IV – określający zobowiązania poprzednich właścicieli, czyli poruszający właśnie temat ewentualnych długów.

Dostęp do księgi wieczystej najłatwiej uzyskać na stronie internetowej udostępnionej przez Ministerstwo Sprawidliwości – wymagana jest jedynie znajomość numeru księgi należącej do danej nieruchomości. Jest to bez wątpienia jedno z najszybszych rozwiązań, aby dowiedzieć się, czy na nieruchomości nie ciążą długi.

Zaległości z tytułu czynszu administracyjnego i opłat eksploatacyjnych

Zbierając informacje na temat tego czy mieszkanie nie jest zadłużone warto również zasięgnąć wiedzy w administracji osiedlowej. Najlepiej złożyć pisemny wniosek o zaświadczenie o stanie zadłużenia lokalu – dzięki temu można mieć pewność, że dotychczasowi właściciele nie zalegają z comiesięcznymi opłatami, a także że w przypadku nieruchomości nie jest prowadzona egzekucja komornicza.

Mimo tego, że zaległości za media (prąd, gaz, wodę, wywóz śmieci etc.) obciążają osobę występująca na umowie, a nie przechodzą na samą nieruchomość warto również wystąpić o pisemne oświadczenie dotychczasowego właściciela o niezaleganiu z opłatami z tytułu powyższych opłat oraz o wgląd w rachunki. Pozwoli to uniknąć w przyszłości problemów z dostawcami wody czy energii, którzy mogą uzależnić nowe umowy od uregulowania zaległości przypadających na konkretny adres.