Prawo własności i KW a spółdzielczo-lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego? Jakie są różnice? Sporo osób kupujących mieszkania staje przed dylematem, jakiej dokonać decyzji. Jedno spośród pytań dotyczy, czy warto kupić lokal ze spółdzielczym prawem do mieszkalnego lokalu czy też z przysługującym prawem własności. Prawo własności i KW a spółdzielczo-lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego? Jakie są różnice? W poniższym artykule, postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Na czym polega prawo własności do lokalu?

Prawo własności i KW a spółdzielczo-lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego? Jakie są różnice? Rozważania warto zacząć od tego, czym są oba wymienione prawa. Prawo własności zgodnie z cywilnym kodeksem oznacza opcję skorzystania z rzeczy w zgodzie z gospodarczo-społecznym przeznaczeniem, jak i pobieranie pożytków oraz innego rodzaju dochodów z rzeczy.

Wykonanie prawa własności jest jednakże ustawowo i społecznie ograniczone. W praktyce znaczy to, iż osoba mająca prawo własności do danego lokalu może rozporządzać nim w dowolnie wybrany sposób pod warunkiem, iż nie będzie naruszała praw innych.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Z kolei zaś spółdzielcze prawo własnościowe do mieszkalnego lokalu, jest ograniczonym prawem rzeczowym regulowanym przez ustawę na temat spółdzielni mieszkaniowych. Posiadanie go daje prawo do skorzystania z lokalu, jak i rozporządzania nim. Niemniej jednak rzeczywistym właścicielem mieszkania pozostaje spółdzielnia mieszkaniowa. Znaczy to, iż wybrane czynności podjęte w lokalu będą wymagały uzyskania zgody od spółdzielni.

Może to być chociażby zmiana przeznaczenia lokalu do zamieszkania na użytkowy. Ponadto ten typ mieszkania można obciążyć hipoteką, która zabezpiecza długi spółdzielni. Sytuacje, w których dochodzi do ogłoszenia upadłości przez spółdzielnię, są jednakże raczej rzadkim zjawiskiem, zatem nie musimy się obawiać.

Prawo własności i KW a spółdzielczo-lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – Jakie są różnice?

Różnice w zarządzaniu wspólnymi częściami przez spółdzielnię, jak i wypadku wspólnot zwykle przełożą się na opłaty, które poniosą mieszkańcy. Często dysproporcja jest pora na korzyść mieszkaniowych spółdzielni. Przyczyną jest skorzystanie przez nie z efektu skali, gdyż spółdzielnie nierzadko mają w swoim posiadaniu zarządzanie nawet kilkudziesięcioma budynkami. Dzięki czemu łatwiej im będzie negocjować najlepsze ceny od różnych usługodawców.

Z kolei zaś wspólnoty mieszkaniowe nierzadko obejmują wyłącznie jeden budynek. Z drugiej jednakże strony bolączkę spółdzielni mieszkaniowych stanowi znacznie gorsza ściągalność czynszu, która w dużej mierze jest wynikiem przepisów chroniących dane osób. Zatem w rozrachunku ostatecznym kluczowa jest efektywność w zarządzaniu w wybranej spółdzielni albo wspólnocie. Jeśli chodzi o ceny mieszkań, to są one podobne, bez uwagi na przysługujące do nich prawo. Zatem trzeba przemyśleć, czy faktycznie chce się mieć prawo do własności mieszkania, czy może wręcz przeciwnie.