Sprzedaż domu to ważne i odpowiedzialne zadanie, które wiąże się z przygotowaniem odpowiednich dokumentów. Wizyta u notariusza pełni kluczową rolę w tej transakcji, jednak aby cały proces przebiegł sprawnie, warto wcześniej zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty. W dalszej części artykułu dowiesz się, jakie papiery są niezbędne do przeprowadzenia sprzedaży domu u notariusza.

Dokumenty dotyczące własności nieruchomości

Pierwszym i kluczowym krokiem przed sprzedażą domu jest zgromadzenie dokumentów dotyczących własności nieruchomości. W tym celu musisz zdobyć aktualny odpis z księgi wieczystej, który potwierdza stan prawny nieruchomości oraz wykazuje ewentualne obciążenia hipoteczne lub służebności. W przypadku, gdy twoja własność nie posiada jeszcze księgi wieczystej, potrzebny będzie akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości.

Świadectwo energetyczne

Kolejnym dokumentem, o którym warto pomyśleć przed sprzedażą domu, jest świadectwo charakterystyki energetycznej. Od 2015 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju, jest to obowiązkowy dokument przy sprzedaży każdej nieruchomości. To certyfikat, który informuje o wydajności energetycznej budynku oraz średnich kosztach eksploatacji. Uprawnione do jego wykonania są jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Numer PESEL i dowód osobisty

Sprzedając dom warto także pamiętać, że jako właściciel nieruchomości musisz przedstawić notariuszowi swój dowód osobisty oraz numer PESEL. To warunek konieczny do dokonania transakcji sprzedaży domu. Jeżeli w gronie właścicieli pojawiają się również osoby niepełnoletnie, konieczne będzie uzyskanie zgody sądu na sprzedaż nieruchomości.

Deklaracje i potwierdzenia podatkowe

W trakcie procesu sprzedaży domu, bardzo ważne są również wszelkie deklaracje i potwierdzenia podatkowe, w tym potwierdzenie uregulowania zobowiązań podatkowych wobec urzędu skarbowego. Właściciel jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zaległości, w przeciwnym razie transakcja nie może dojść do skutku. Warto więc pamiętać o tym, aby przed wizytą u notariusza zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty związane z opłatą podatków.

Protokół zdawczo-odbiorczy

Kiedy wszystkie powyższe dokumenty są zgromadzone, dobrą praktyką jest również przeprowadzenie kontrolnego przeglądu nieruchomości w obecności przyszłego nabywcy i sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. W ten sposób obie strony transakcji mają możliwość zweryfikowania stanu technicznego domu oraz wyposażenia dołączanego do nieruchomości (np. meble, sprzęt AGD).

Wnioskowanie o wpis do księgi wieczystej

Ostatnim etapem sprzedaży domu, który wiąże się z wizytą u notariusza, jest przygotowanie wniosku o wpis zmiany własności nieruchomości w księdze wieczystej oraz uregulowanie opłaty notarialnej. Notariusz sporządza akt notarialny przeniesienia własności nieruchomości, dzięki któremu nabywca zostaje nowym właścicielem domu.

W podsumowaniu, odpowiedź na pytanie sprzedaż domu jakie dokumenty do notariusza to: aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny (o href=”https://bi.otzar.halacha.org/a/685″ target=”_blank”>zobacz więcej zrealizowany tutaj) potwierdzający nabycie nieruchomości, świadectwo charakterystyki energetycznej, dowód osobisty, numer PESEL, potwierdzenie uregulowania zobowiązań podatkowych oraz protokół zdawczo-odbiorczy. Wszystkie te dokumenty stanowią podstawę dla sprawnego przebiegu transakcji sprzedaży domu u notariusza.

Ważne kwestie związane z dokumentami przy sprzedaży domu

Zastanawiając się nad kwestią sprzedaży domu, jakie dokumenty do notariusza należy przygotować, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

  • Aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości – te dokumenty pozwalają potwierdzić stan prawny nieruchomości oraz ewentualne obciążenia hipoteczne czy służebności.
  • Świadectwo charakterystyki energetycznej – obowiązkowy dokument regulujący wydajność energetyczną budynku oraz koszty eksploatacji nieruchomości.
  • Przedstawienie dowodu osobistego oraz numeru PESEL – bez tego wniosek sprzedaży nie może zostać zrealizowany.
  • Potwierdzenie uregulowania zobowiązań podatkowych – właściciel musi zatroszczyć się o uregulowanie wszelkich zaległości wobec urzędu skarbowego.
  • Protokół zdawczo-odbiorczy – kontrolny przegląd techniczny nieruchomości, który jest pomocny dla obu stron transakcji.

Trzymając się tych wytycznych, sprzedaż domu u notariusza powinna przebiec szybko i sprawnie. Pamiętaj, że odpowiednie przygotowanie i zorganizowanie wszystkich dokumentów to pierwszy krok w kierunku bezproblemowego zakończenia transakcji sprzedaży nieruchomości.